Meny

Vårdugnad 2018


Vår dugnaden blir 8.-9. mai 2018.


Datoen for vårens dugnad er satt til 8.-9. mai 2018 kl 17-20.

Arbeidsliste til dugnaden jobbes det med nå. Vi ønsker å få malt opp parkeringsplassene på nytt, dette hadde vært fint å få på plass ila formiddager. Om noen har lyst å bidra med dette setter vi pris på tilbakemelding. Ta kontakt med Elisabeth i styret.
Til dugnadsiden