Meny

Parkering

Buy Online

Har du en ubrukt garasje?

Har du en garasje du ikke bruker? Konvallstien er regulert slik at hver husstand har en garasje og en halv gjesteparkering. Husstander som har to biler opptar dermed flere parkeringsplasser enn husstanden deres er regulert for. Samtidig virker det som ikke alle benytter sine garasjer. Vil du leie ut din garasje til en nabo, tjene noen kroner og samtidig bidra til bedre parkeringsmuligheter på feltet? Kontakt styret så kan dette videreformidles til beboerne. Vi minner også om at garasjer ikke skal brukes som lager, grunnet brannsikkerhet, samt dette kan medføre beleiring av rotter.

Kontaktinfo styret
Delivery Worldwide

Parkering på tomtene ved husene er forbudt

Parkering i gatene i Konvallstien er forbudt. Det står alt for ofte biler parkert på snuplassene og i gaten. En konsekvens av dette er at brannbiler og ambulanser ikke kommer frem. I tillegg skaper det farlige situasjoner, da varetransport må rygge ut gjennom hele feltet. Kommer du ikke frem på feltet grunnet feilparkeringer eller mener parkeringer går ut over sikkerheten, er det Stavanger Parkering som må kontaktes. Telefonnummer til ambulerende vakttelefon er 90 88 89 62. Vi minner om at all parkering i gatene på feltet er forbudt (kun av- og pålastning så lenge det er aktivitet rundt bilene er tillatt). Parkering på egen tomt er heller ikke tillatt, da dette ikke er godkjent i reguleringsplanen. Parkering på egen tomt er regulert av Stavanger kommune og brudd på reguleringensplanen kan ende i sanksjoner fra kommunen.

Om du kjører på feltet - kjør i gangtempo. Noen kjører i for stor fart rundt svinger og barn kan være vanskelig å se. Barn leker på feltet og kommer av og til springende ut i gaten fra hager og mellom husene. Kjøres det ikke i gangfart er det ikke mulig å stoppe i tide. Vi har ingen barn vi vil miste - begrens kjøringen og ta det rolig! Husk det ikke er nødvendig å kjøre inn på feltet for å hente/levere barn og voksne, med mindre noen er dårlig i beina. De aller fleste er i stand til å gå mellom hus og parkeringsplass. Unngår du kjøring for henting/levering gjør du det tryggere for alle på feltet.

Stort sett kjører beboerne i Konvallstien rolig på feltet. Dessverre er ikke det samme tilfelle for alle budsjåfører. Gi gjerne beskjed om du ser noen som gir litt mye gass. De fleste tenker ikke over at de selv kjører fort, før de får beskjed.

Øvrige parkeringsplasser

Se forøvrig stavanger-parkering.no for parkeringsbestemmelser.
Jernbanen 367 ledige Valberget 109 ledige Posten 406 ledige Jorenholmen 435 ledige St Olav 403 ledige Siddis 337 ledige Forum 311 ledige Kyrre 213 ledige Parketten 275 ledige