Meny
Parallax Background

Medlemskontingent

Alle de 50 husstandene som omfattes av Konvallstien Velforening har pliktig medlemsskap.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er på kroner 3000 og betales senest 8. juni hvert år til kontonummer 3201 09 34124.


Husk og merk innbetalingen med navn og husnummer.

Kontonummer: 3201 09 34124

§ 5.1

Enhver boligeier i boligfeltet Konvallstien (50 boenheter) er pliktig medlem i foreningen. Det pliktige medlemskapet følger av heftelse tinglyst på eiendommen til den enkelte boligeiendom. Ingen andre enn pliktige medlemmer kan bli medlem.

Se vedtekter

§ 5.2

Eierne og deres rettsetterfølgere er pliktige til å være medlem av foreningen, samt på lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter. Foreningens medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av styret og årsmøtet innenfor gjeldende vedtekter.

Se vedtekter

§ 5.3

Ved eiendomsoverdragelse av bolig skal styret meddeles kjøpers navn og adresse. Den nye eiers plikt til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelse av eiendommen.

Se vedtekter