Meny
0

øre/kWh

Snittpris 2020

0

øre/kWh

Snittpris 2021

0

øre/kWh

Snittpris 2022

0

øre/kWh

Snittpris 2023

Betaling for eget forbrukDen enkelte beboere betaler for eget strømforbruk i garasjen.


Zaptec

Alle som skal lade El-bil eller hybrid skal lade med etablert system fra Zaptec. Styret leser av strømmen mellom 1. og 10. januar og fakturerer aktuelle beboere utfra snittprisen på strømmen foregående år. Infrastrukturen til Zaptec er laget, men beboerne må selv kjøpe inn selve ladeboksen.

Unntak

Noen få hus har fått trukket opp egen kurs til garasjen og kan fortsatt lade på denne. Det forutsettes at det er egen strømmåler i garasjen og at beboerne sender inn sitt årlige forbruk mellom 1. og 10. januar. Det er ikke rom for at flere kobler opp egne kurser på denne måten.

Vanlig stikkontakt

Det påpekes at det på ingen måte er tillatt å lade biler på de vanlige stikkontaktene. Dette medfører brannfare. I tillegg ryker sikringene av dette, og da kommer ingen av beboerne inn i garasjene. Beboere som lader på vanlig stikkontakt og forårsaker skader på el-anlegg, brann etc, vil bli stilt økonomisk ansvarlig.

Prisutvikling (nettleie + kraftpris inkludert avgifter)