Meny
Parallax Background

Informasjon om plenklipping

Her finner du klippelister etc.

Nøkler

Når plenen er klippet legger du nøkkelen i postkassen til neste mann på lista.

Bensin

HNår du er ferdig med din økt sjekker du at det er nok bensin igjen på kannen til nestemann. Hvis ikke, må du sørge for å fylle bensin på kannen på bensinstasjonen. Bensinutgifter blir refundert mot kvittering (se info lenger ned). OBS: Kald motor når du fyller på bensin!

Søppel

Gresset etter klipping må tømmes i eget organisk avfall. Tømming på fellesområder er ikke tillatt. Hvis gresset blir klippet hver uke går det greit å bruke klipper uten oppsamler. Blir gresset for langt, må man bruke oppsamler, da dette ellers vil ligge igjen oppå gressmatten, noe som ikke er pent.

Gressklipperen

Gressklipperen står i boden i garasjeanlegget ved siden av Konvallstien 68 nord på feltet.

Husnummer 1 3 5 7 68 70 72
Uke 18 X
Uke 19 X
Uke 20 X
Uke 21 X
Uke 22 X
Uke 23 X
Uke 24 X
Uke 25 X
Uke 26 X
Uke 27 X
Uke 28 X
Uke 29 X
Uke 30 X
Uke 31 X
Uke 32 X
Uke 33 X
Uke 34 X
Uke 35 X
Uke 36 X
Uke 37 X
Uke 38 X
År Husgruppe Husnummer
2016 Husgruppe G 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
2017 Husgruppe A 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
2018 Husgruppe B 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
2019 Husgruppe C 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
2020 Husgruppe D 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17
2021 Husgruppe E 1, 3, 5, 7, 68, 70, 72
2022 Husgruppe F 33, 35, 37, 39, 41, 74, 76
2023 Husgruppe G 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Informasjon

Plenen klippes en gang i uken i vekstsesongen og starter om våren og slutter om høsten. Hvor lenge man klipper utover sesongen vil derfor variere fra år til år. Det blir ca 3 ganger pr husstand. Området som skal klippes er plenene rundt lekeplassen, dvs plenene rundt begge sandkassene og områdene rundt gangveier inne på fellesområdet.

Info til husrekke E for 2021
Flere av husene i gruppe E er utleid, og jeg antar at det er huseier som er ansvarlig for klipping. Etter klipping legges nøkkelen i postkassen til nestemann. Eventuelle leietakere må informeres om dette, slik at nøkkelen kommer til rette person. Oppsatt ukeplan vil gjøre det mulig for huseiere, dersom oppsatt uke ikke passer, å bytte uke med en annen i gruppe E - eventuelt sørge for at klippingen går som oppsatt med annen hjelp. Dette avtales direkte mellom de involverte. Etter klipping skal det alltid være nok bensin igjen på kannen til nestemann. I motsatt fall må du sørge for at kannen fylles med bensin på bensinstasjonen. Utlegg blir refundert ved kasserer Bjørn Landsnes. Scan regningen og send ham nødvendige detaljer på mail: bjorn.landsnes@ligo.no

Etter sesongen 2021 er ferdig, leveres nøkkelen til boden til Åse Lund Vikane i nr 21. Kontaktinformasjon finnes under kontakt i menyen.


Lykke til!