Meny
Parallax Background

Styrehistorikk

Oversikt over hvem som har vært i styret siden 2016.

Styrehistorikk

Se hvem som har vært representert i styret og hvordan fordelingen av styremedlemmer har vært på husrekkene.

Styrehistorikk

Nr Navn Husrekke
38 Christian Haaland A
30 Jonathan Muir B
14 Marianne Doublet C
9 Henrik Kvadsheim D
70 Edith Bøe E
41 Egil Mathisen F
19 Stig Walberg G
Nr Navn Husrekke
46 Benny Bruun A
30 Jonathan Muir B
14 Marianne Doublet C
17 Jon Petter Solli D
3 Bjørn Landsnes E
41 Egil Mathisen F
21 Åse Vikane G
Nr Navn Husrekke
46 Benny Bruun A
26 Ingrid Doublet B
12 Patrick Aasland C
17 Jon Petter Solli D
3 Bjørn Landsnes E
74 Bjørn Thoresen F
21 Åse Vikane G
Nr Navn Husrekke
40 Erlend Revheim A
28 Thomas Larsen B
28 Kristina Calder C
15 Bjørnar Holmvik D
7 Trine Tande E
33 Sissel Thun F
27 Kjetil Strand G
Nr Navn Husrekke
40 Erlend Revheim A
28 Thomas Larsen B
28 Kristina Calder C
15 Bjørnar Holmvik D
7 Trine Tande E
33 Sissel Thun F
27 Kjetil Strand G
Nr Navn Husrekke
44 Elisabeth Lauvnes A
28 Thomas Larsen B
16 Lisbeth Reinhard C
15 Bjørnar Holmvik D
7 Trine Tande E
39 Kristoffer Gjøsund F
23 Børge Andreassen G
Nr Navn Husrekke
44 Elisabeth Lauvnes A
22 Kristin Hatleskog B
16 Lisbeth Reinhard C
6 Jan Christian Kerlefsen D
39 Kristoffer Gjøsund F
23 Børge Andreassen G
Nr Navn Husrekke
36 Tor Inge Fossan A
22 Kristin Hatleskog B
10 Jan Finfjord C
6 Jan Christian Kerlefsen D
72 Johan Olger Brekke E
39 Kristoffer Gjøsund F
25 Wegard Matre G


Historikk husrekker

År 36 38 40 42 44 46 48
2024 X
2023 X
2022 X
2021 X
2020 X
2019 X
2018 X
2017 X
2016 X
År 22 24 26 28 30 32 34
2023 X
2022 X
2021 X
2020   X
2019   X
2018 X  
2017 X  
2016 X  
År 8 10 12 14 16 18 20
2023 X
2022 X
2021 X
2020     X
2019     X
2018   X
2017   X
2016   X  
År 2 4 6 9 11 13 15 17
2024 X
2023 X
2022 X
2021 X
2020     X
2019     X
2018     X
2017   X  
2016     X  
År 1 3 5 7 68 70 72
2024 X
2023 X
2022 X
2021 X
2020   X  
2019   X  
2018 X  
2017   ----  
2016       X
År 33 35 37 39 41 74 76
2023 X
2022 X
2021 X
2020 X      
2019 X      
2018 X  
2017     X  
2016   X    
År 19 21 23 25 27 29 31
2024 X
2023 X
2022 X
2021 X
2020       X  
2019       X  
2018 X    
2017   X    
2016     X