Meny

Styremøte 29. januar 2019

  • Sted: Konvallstien 44
  • Dato: 29. januar 2019
  • Tid: 20:00-21:00
  • Til stedet: Bjørnar Holmvik, Børge Andreassen, Thomas Larsen, Elisabeth Lauvnes, Lisbeth Reinhardt, Kristoffer Gjøsund
  • Forfall: Trine Tande

Sak 1 - Regnskap 2018

Regnskapet er ferdig ført og kan ses under informasjon.
Vedlagt ligger også forslag til fordeling av overskudd på våre to balanseposter. Regnskap 2019 ligger i samme link.

Sak 2 - Budsjett

Budsjettforslag for 2019 er satt og tar høyde for bruk av egenkapital mtp garasjeutbygging.

Sak 3 - Status garasjeanlegg

Stavanger Kommune har opprettet mulighet for søking av økonomisk støtte til utbygging av ladeanlegg. Vi har levert søknad. Flaskehalsen ligger pr nå hos Lyse. Rogaland Elektro har bedt Lyse sette i gang graving, men vi avventer at Lyse har tid til dette.

Sak 4 - Årsmøte

Dato satt til 6. mars 2019
Sende ut innkalling
Forberede årsmøte beretning. Lagt ut her.
Booke møterom. Booket kirkestua, Stokka kirke.
Regnskap sendt til revisjon og godkjent.
Valg - ny styremedlemmer. Alle som går av hører med egen husrekker om noen vil ta over.