Meny

Styremøte 30. august 2018

  • Sted: Konvallstien 44
  • Dato: 30. august 2018
  • Tid: 20:00-21:00
  • Til stedet: Bjørnar Holmvik, Børge Andreassen, Elisabeth Lauvnes, Lisbeth Reinhardt, Kristoffer Gjøsund, Trine Tande (referent)
  • Forfall: Thomas Larsen

Sak 1 - Status garasjeanlegg

Harestad Elektro kunne ikke «matche» tilbudet fra Rogaland Elektro AS. Sistnevntes tilbud var på kr 133400 (ekskl. boks i hver enkelt garasje for tilkobling) I tillegg kommer for Vel-lagets sin del, utgifter til Lyse sin del av arbeidet med innførsel av kabler. Lyse velger og bestiller da graveentreprenør til dette arbeidet. Det er i balansen fra 1.1.2018 satt av 150 000 kr til dekning av alle disse kostnadene. Vi har pr. 31.07. et bankinnskudd på kr. 253000. Se forøvrig regnskap på denne linken.

Thomas L og Kristoffer G ”går videre” med Rogaland Elektro og får disse til å sjekke hva Lyse sitt arbeid vil koste.

Hver enkelt skal kunne koble seg til anlegget og vi må få oversikt over hvem som er eier av de enkelte garasjene. Børge A. fremskaffer kart og innhenter de nødvendige opplysningene hos hver husstand. Kostnadene for boksene i hver enkelt garasje vil selvsagt variere med hvor mange som bestiller samtidig.

Sak 2 - Utbedring lekeplass

Lekeplassen mot byen er i særlig dårlig forfatning. Før vi går videre med dette bør vi ta kontakt med Park og Idrett i kommunen for å sjekke ut muligheter for å få støtte fra kommunen, praktisk og økonomisk, til en slik utbedring. Både lekestativer og underlag bør skiftes/utbedres.

Bjørnar H. tar kontakt med kommunen for å høre om hvor og hvordan man kan søke om slike midler.

Sak 3 - Fartsdumper

Vi har fått avslag fra kommunen m.h.t. å få fartsdumper inne på feltet. Styret ønsker å sjekke ut kostnader med å sette opp noen selv. En rask undersøkelse hos Fartsdumper.no viser at det trolig kan settes opp slike for mellom 2.500 og 4.000 kr. Kristoffer kjenner noen som har satt ut slike privat og vil høre med dem om kostnad og arbeid.
I første omgang gjelder dette hjørnet/baksiden av husnr. 31 (v/bod) Ev. også i svingen mot gangvei til Lassa. Det er ikke beboernes egen trafikk som er problemet, men diverse leveransebiler.

Sak 4 - Høstdugnad

Høstdugnaden settes til 18. og 19. september fra kl. 17.00 – 20.00. Sett av disse dagene i kalenderen allerede nå.
Foreløpig tenkte hovedoppgaver:
Ordne det bedet som er på hjørnet av parkeringsplass nærmest byen.
Beskjæring av diverse busker.
Flytte planter/blomster fra vestsiden v/garasjene lenger ned?
(Elisabeth tar kontakt med anleggsgartner Brekke i Botaniker Resvoldsgate i forkant av dugnaden.)
Oppmøtet på vårdugnaden av særlig dårlig (kanskje pga. det nydelige været som var) Det oppfordres derfor til at beboere tar kontakt med dugnadsansvarlig Lisbeth Lauvnes dersom de vet de ikke kan stille på selve dugnadsdagene. Disse kan da få tildelt oppgaver som kan gjøres eventuelt før eller etter 18/19. september. Viser ellers til dugnadsiden.

Sak 5 - Eiendomsstripen

Lisbeth sjekker hva kostnaden med å asfaltere dette området vil være.

Sak 6 - Status

Ny vimpel er innkjøpt.
Registreringen i Brønnøysund er i orden.
Klipppelisten er utsendt og iverksatt.
Vårdugnad er gjennomført.
Neste styremøte 29. januar 2019 kl 20-21