Meny

Styremøte 9. april 2024

  • Sted: Konvallstien
  • Dato: 9. april 2024
  • Tid: 20:00-21:15
  • Til stedet: Edith Bøe, Christian Haaland, Liridon Topalli, Alfred Austbø, Henrik Kvadsheim og Stig Walberg
  • Forfall:

1. Konstituering av nytt styre
Husrekke A: Christian Haaland, Garasjer og regelverk for boder (hus)
Husrekke B: Alfred Ausbø, Kasserer og Brønnøysund
Husrekke C: Liridon Topalli, Styreleder
Husrekke D: Henrik Kvadsheim, Klippeliste plen og hageredskaper/boder
Husrekke E: Edith Bøe, Dugnadsansvarlig
Husrekke G: Stig Walberg, Nestleder, sekretær, referent og kontakt for web

I tillegg vil Egil Mathisen følge opp utbedringen av synkehull.

2. Brønnøysund og bank
Alfred sørger for at de nødvendige endringer blir sendt inn til Brønnøysund, samt tar kontakt med Jonathan for overføring av kasserer oppgaver inklusive overføring av bankfullmakter m.m.

3. Dugnad 14. og 15. mai
Det ble snakket litt om dugnaden og hva som må gjøres på denne.
I tillegg til de vanlige rydde og luke delene. Så er planen også: Mer informasjon vil bli sendt ut, men hold av datoen.

4. Annet
Det har blitt fjernet en del parkeringsskilt på feltet.
Styret har tatt kontakt med Stavanger kommune for å sjekke dette, siden det var ingen som hadde blitt varslet. Fikk da beskjed om at det er sone parkering og forbudt med parkering og innkjøring på hele området, så derfor er de gamle skiltene fjernet. Sone parkering er markert ved innkjørsel og utkjørsel så derfor var disse unødvendige.

Styret har igjen mottatt flere henvendelser på at det kjøres mye inn på feltet og i en del tilfeller kjøres det fort. Styret tar kontakt med Stavanger kommune for å sjekke om det er mulig å få installert nye «små» fartsdumper eller fartssluser inne på feltet.