Meny

Styremøte 23. mai 2022

  • Sted: Konvallstien 21
  • Dato: 23. mai 2022
  • Tid: 19:00-20:00
  • Til stedet: Benny Bruun, Jonathan Muir, Marianne Doublet, Bjørn Landsnes, Egil Mathisen, Åse Lund Vikane
  • Forfall: Jon Petter Solli

Sak 1
Benny informerte om garasjeanlegget: Ladestasjonene i garasjeanlegget vil ikke bli koblet opp på internett via fastkabel på nåværende tidspunkt, da det ikke er praktisk mulig. De vil fortsatt ha trådløs nettforbindelse via ICE router.

Sak 2
Vi har en bod for felles hageutstyr som er i motsatt ende av garasjeanlegget som plenklipper. Døren har kodelås. Jonathan sørger for for at det ryddes her, men samtlige brukere er ansvarlig for å rydde etter seg, og sette utstyr tilbake etter bruk.

Sak 3
Dugnaden ble gjennomført 10. og 11. mai i bra vær, og Marianne forteller at det var godt oppmøte. Det ble bemerket at liste over mulige arbeidsoppgaver gjorde det enklere å velge seg ut noe deltakerne kunne gjøre. Det var mye utstyr som ble stående igjen ute om kvelden. Om dette er “vårt” eller privat vites ikke, men alt ble låst inn i boden for felles hageutstyr.
Neste dugnad er satt til 6. og 7. september 2022.
Under dugnaden fortalte beboer i nr 18 at de hadde hatt rotte i kjelleren. Var visst ikke kommet inn, men hadde tygget på noe. Hun advarte om at alle må følge med på problemet. Ref Stavanger kommune: Den enkelte huseier har selv ansvar for å holde sin eiendom fri for rotter.

Sak 4
Åse melder at årets gjeng med plenklippere er i god gang, etter en litt vanskelig start med en treg plenklipper. Husk alltid å sjekke at det er nok bensin til nestemann og at dersom du fyller bensin så må du sende kopi av kvittering til kasserer Bjørn for å få tilbakebetalt utlegget. Bjørn forteller at det er lenge siden han har fått noe krav om bensinpenger.
Sak 5
Bjørn sender ut anmodning om innbetaling av medlemskontingent kr 2.000 i disse dager. Han har også sendt ut faktura til de som benytter lading av el-bil i garasjene. Bjørn sørger også for at alle styremedlemmer kommer inn i register i Brønnøysund med navn og personnummer.

Sak 6
Vi har dessverre ikke noe nytt om hva som skjer med lekeplassen, og ber om informasjon om dette til neste styremøte mandag 29. august 2022 kl 19.00-20.00. Vi ønsker forbindelse med Erlend Tuen Revheim i denne forbindelse, og det er Jon Petter Solli som vår kontaktperson mot Erlend. Vi kan også kalle inn Erlend til neste styremøte. Sender ut påminnelse uken før!

Sak 7
Det ble sendt inn en søknad til Heia Nabolaget (de deler ut kr 10.000), men det ble dessverre negativt denne gangen. Men vi gir oss ikke, og nye søknader blir sendt når det er mulig.

Sak 8
Vi har også diskutert gangveier mellom husrekker og kummer med sementlokk. Egil tar seg av denne saken, og vi håper vi har noen forslag til neste styremøte.
Konvallstien-feltet grenser mot øst mot et annet boligfelt. Det ser ut som grensen mellom oss går midt gjennom noen lange tujaer. Naboene våre vedlikeholder hekkene som grenser inn til veien, og vi slipper derfor vedlikehold av området. Ser ingen grunn til å ønske annen ordning her.
Takk for hyggelig møte!