Inntekter 2019

Konto Kontonavn Beløp
3210 Medlemskontingenter 98,000.00 kr
3290 El-bil lading 16,091.00 kr
3990 Diverse inntekter 38,680.00 kr
8040 Renter 94.00 kr
3295 Lyse strøm tilbakebetaling 2,022.28 kr
3215 Medlemskontintent ekstraordinær 115,000.00 kr
Totale inntekter 269,887.28 kr

Utgifter 2019

Konto Kontonavn Beløp
6304 Leie møtelokaler 1,200.00 kr
6341 Lyse strøm 38,294.00 kr
6610 Etablering el.anlegg garasjer 425,410.81 kr
7146 Bevertning 128.20 kr
7390 Dugnadsutgifter 11,762.00 kr
7500 Forsikring 11,776.00 kr
7750 Eiendomsskatt 9,404.00 kr
7770 Bank og kortgebyr 180.00 kr
7790 Diverse kostnader 3,162.93 kr
7400 Medlemskontingent tilbakebetalt 2,300.00 kr
Totale utgifter 503,617.94 kr

Resultat 2019

Resultat Beløp
Driftsresultat -233,730.66

Balanse 2019

Balanse IB UB
Bankinnskudd pr 2019-01-01 254,291.56
Bankinnskudd pr dd 20,560.90
2050 - Drift 67,416.93 20,560.90
2060 - Investeringsfond 186,874.63 0.00