Meny

Innkalling årsmøte 6. mars 2023


Årets Generalforsamling vil bli lagt via Teams mandag 6. mars 2023 kl 1900-2000.


Årets Generalforsamling vil bli lagt via Teams mandag 6. mars 2023 kl 1900-2000.
Saker til årsmøte skal sendes til styret innen 24. februar 2023.
Komplett saksliste sendes ut sammen med invitasjonen til Teams-møte til medlemmer senest 27. februar 2023.

Info fra styret:
Lekeplass: Status vil bli presentert og muligheter for finansiering lagt frem til avstemning.


Les mer her