Meny

Protokoll årsmøte 14. mars 2022


Protokollen er for årsmøte 14. mars 2022 er nå klar.


Protokollen er fra årsmøte 14. mars er nå klar.

Agenda årsmøte
1. Godkjenne innkallingen
2. Godkjenne de fremmøtte representantene
3. Velge ordstyrer og referent
4. Årsberetning
5. Gjennomgang av regnskap 2021
6. Budsjettforslag 2022
7. Gjennomgang innkomne saker
8. Valg av nye styremedlemmer
9. Valg av revisor
10. Eventuelt

Protokoll

  • Gjennomgang av regnskap som er godkjent, Er enda litt utestående på årsinnbetaling samt ekstrabetaling ifbm lekeplass. Regnskapet ligger på konvallstien.no
  • Lekeplass pågår og håper den er på plass til sommeren. Blir ekstraordinært møte hvis det blir dyrere enn budsjetert, for evt bruke av kassa til årsinnbetaling.
  • Boder jobbes det med utforming og kommunen, men blir sannsynligvis samkjørt som utformingene på boder i nr 42 og 38 da disse er godkjente hos kommunen.
  • Mangler frivillige personer til styret, så da blir det loddtrekning mellom rekkene som mangler representant.
  • 2 dugnader i året nå som ting forhåpentligvis blir litt bedre med tanke på covid
  • Gjennomgang av redskap til fellesskapet for vedlikehold / dugnad.
  • Patrick er ferdig som styreleder, ny blir valgt på neste møte. Takk for god innsats
Totalt 14 stk møtte på årsmøtet, inkludert styret

Patrick Aasland
Styreleder, Konvallstien 12


Til protokollen