Meny

Innkalling årsmøte 3. februar 2021


Det kalles inn til årsmøte 3. februar 2021. Grunnet fortsatt smittevernregler, vil årsmøtet avholdes på Teams.

Oversiktsbilde Konvallstien


Vi i styret ønsker alle velkomne til vår digitale generalforsamling, og vi håper flest mulig kan stille. Om du ikke har mulighet for å delta, men ønsker å gi din stemme på ulike forslag, bes det om at det lages en fullmakt og gir denne enten til en annen beboer, eller til ett styremedlem.

2020 var et spesielt år for oss aller fleste, men forhåpentligvis er vi på vei mot en lysere fremtid. Så i denne spesielle tiden, som krever spesielle tiltak og hvor vi må være kreative, har vi besluttet at vi har generalforsamlingen via TEAMS. Håper dette blir tatt positivt imot!

Saker til styremøte skal sendes inn til styret innen 24.01.2021. Komplett saksliste sendes ut sammen med invitasjon til Teams-møte til medlemmer senest 27.01.2021.

E-post styret: styret@konvallstien.no
Til saksdokumenter