Meny

Innkalling ekstraordinær generalforsamling 26. september 2019


Vi vil med dette kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling torsdag 26. september kl 19:00.

Årsmøte Konvallstien Velforening 26. sep 2019


Vi vil med dette kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling torsdag 26. september kl 19:00
Sted: Kirkestuen i Stokka kirke.

Hovedsaken på dette møtet er få en godkjenning til en ekstraordinær innbetaling til Konvallstien Velforening på kr 2200,- pr husstand med forfall 15 oktober 2019. Denne innbetalingen trengs for å dekket de siste kostnadene i forbindelse med oppgradering av strømmen til garasjeanlegget. En gjennomgang av status og videre fremdrift vil også bli gitt på møtet.
Vel møtt til generalforsamling.

Mvh Styret