Meny

Høstdugnad 2019


Dato for høstdugnaden blir 11.-12. september 2019.

Konvallstien sett fra gangsti på sørsiden.


Høstdugnaden settes til 11. og 12. september fra kl. 18.00 til 20.00. Sett av disse dagene i kalenderen allerede nå. Arbeidsoppgaver til dugnaden sendes ut på e-post og legges ut på dugnadsiden. Innspill på oppgaver kan sendes til Sissel Thun. Foreløpig tenkte hovedoppgaver:
- Luking/istandsetting av sandkasse
- Olje gjerde
- Male/lakke flaggstang
- Rydde sti for ødelagte steinheller mellom husnummer 25 og 27.
Til dugnadsiden