Ring Stavanger Parkering på mobil 90 88 89 62 for feilparkerte biler.

Ring ambulerende vakttelefon til Stavanger Parkering ved feilparkering og bli med å bedre sikkerheten på feltet.

Stavanger Parkering

Har du en garasje du ikke bruker? Konvallstien er regulert slik at hver husstand har en garasje og en halv gjesteparkering. Husstander som har to biler opptar dermed flere parkeringsplasser enn husstanden deres er regulert for. Samtidig virker det som ikke alle benytter sine garasjer. Vil du leie ut din garasje til en nabo, tjene noen kroner og samtidig bidra til bedre parkeringsmuligheter på feltet? Kontakt styret så kan dette videreformidles til beboerne.

Parkering i gatene i Konvallstien er forbudt. Det står alt for ofte biler parkert på snuplassene og i gaten. En konsekvens av dette er at brannbiler og ambulanser ikke kommer frem. I tillegg skaper det farlige situasjoner, da varetransport må rygge ut gjennom hele feltet. Kommer du ikke frem på feltet grunnet feilparkeringer eller mener parkeringer går ut over sikkerheten, er det Stavanger Parkering som må kontaktes. Telefonnummer til ambulerende vakttelefon finner du over. Vi minner om at all parkering i gatene på feltet er forbudt (kun av- og pålastning så lenge det er aktivitet rundt bilene er tillatt). Parkering på egen tomt er heller ikke tillatt, da dette ikke er godkjent i reguleringsplanen. Parkering på egen tomt er regulert av Stavanger kommune og brudd på reguleringensplanen kan ende i sanksjoner fra kommunen.

Om du kjører på feltet - kjør i gangtempo. Noen kjører i for stor fart rundt svinger og barn kan være vanskelig å se. Barn leker på feltet og kommer av og til springende ut i gaten fra hager og mellom husene. Kjøres det ikke i gangfart er det ikke mulig å stoppe i tide. Vi har ingen barn vi vil miste - begrens kjøringen og ta det rolig!

Ledige parkeringsplasser