LADING AV EL-BIL

Alle som lader el-bil i garasjene må betale for strømmen som brukes.

Kontonummer 3201 09 34124

Snittpris pr kWh finner dere på denne siden

Avlesing av strømforbruk i garasjene

Strømmen leses av mellom 1. og 10. januar hvert år.

Som kjent får vi én strømregning for fellesområdene i velforeningen. Denne dekker bl.a. strøm brukt i garasjene.

Alle som lader bil i garasjene skal registrere dette hos styret, og det skal installeres egen strømmåler. Dette bl.a. for at vi skal ha oversikt og vurdere når det evt. blir behov for oppgradering av det elektriske anlegget.

Ordningen er at de som lader bil i garasjene, betaler for eget forbruk til velforeningen. Kostnaden beregnes av gjennomsnittsprisen på fellesstrømmen det aktuelle året. De individuelle målerne skal leses av en gang mellom 1. og 10. januar hvert år. Vi vil informere om beregnet gjennomsnittspris per kWh og betalingsinformasjon så snart dette er klart.

Oppdages det at el-biler eller hybrid-biler lader i garasjene uten at dette er meldt inn til styret og strømmåler er installert, vil eier av garasjen faktureres med 300 kr/mnd.

Prisutvikling (nettleie + kraftpris inkludert avgifter)

80

øre/kWh (80,2)
Juni 2016 - Desember 2017

102

øre/kWh
Snittpris 2018 t.o.m. desember

103

øre/kWh
Snittpris 2019 t.o.m. november