Meny

Arbeid i garasjer 23. august 2019


Arbeid i garasjene fortsetter fredag 23. august 2019. Alle garasjer skal åpnes og biler flyttes.


Da har vi fått beskjed fra elektriker at de vil komme å ferdigstille oppstartet garasjefelt (Felt 1 og 2) nå førstkommende fredag 23 august. De ønsker også mulighet til å starte på felt 3, hvis de blir ferdige med de to første. Så dette gjelder også for dere. Hva trenger jeg å gjøre?
Garasjen skal være tom (slik at elektriker kan jobbe inni den) og garasjedøren skal være åpen. Garasjedøren kan lukkes og garasjen benyttes etter normal arbeidstid på fredag. Merk at alle garasjer skal åpnes og biler fjernes, uavhengig av om det skal installeres lader.
De som skal ha lader installert må etablere spikerslag/kledningsbord eller lignede der hvor de ønsker laderen plassert. Laderen i seg selv er 30cm bred. Beslaget må gå fra tak og ned til gulv.
Se garasjenummerne