Budsjett Konvallstien Velforening

Inntekter 2019

Konto Beskrivelse Budsjett
3210 Medlemskontingent 100,000.00
3290 El-bil strøm 15,000.00
3990 Diverse inntekter 0.00
8040 Renter 100.00
3295 Lyse strøm tilbakebetaling 0.00
3215 Medlemskontingent ekstraordinær 0.00
Totale inntekter 115,100.00

Utgifter 2019

Konto Beskrivelse Budsjett
6250 Bensin 300.00
6304 Leie møtelokaler 1,200.00
6341 Lyse strøm 40,000.00
6600 Reperasjoner 0.00
6610 Etablering el.anlegg garasjer 200,000.00
7146 Bevertning 400.00
7390 Dugnadsutgifter 12,000.00
7500 Forsikring 11,000.00
7750 Eiendomsskatt 9,500.00
7770 Bank og kortgebyr 150.00
7790 Diverse kostnader 2,000.00
7400 Medlemskontingent tilbakebetalt 0.00
Totale utgifter 276,550.00
Resultat Budsjett
Driftsresultat -161,450.00